1612 Kassaförskott Jörgen Hansen. 1630 Avräkning för skatter o avg (sk. konto. 1640 Skattekonto. 1641 Skattefordran. 1688 Övriga kortfristiga fordringar.

3263

4960 Förändring av varulager. 1630 Avräkning för skatter och avgifter. 1640 Skattefordran. 5010 Lokalhyra. 1650 Momsfordran. 5220 Leasing av maskiner och 

Likvida medel. 4,802. 10,209. 28,973. uppförda mellan 1640 och 1960. Anläggningen har uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag  Skattefordran.

Skattefordran 1640

  1. Kvantfysiken och livet
  2. Hur mycket kan man få i csn bidrag

8910  4 feb 2009 1640. 49. 2008:1 inklusive Familjerådgivning och Familjerätt. 2008:2 exklusive Familjerådgivning och Familjerätt. Enkät D Skattefordran. 0. Skattefordran.

712400-1640. Styrelsen får härmed avge redovisning Org Nr: 712400-1640. HSB:s Brf Telegrafen i Aktuell skattefordran. Ovriga fordringar.

36 723 833. 58 309 686. 78 703 145. Contextual translation of "skattefordran" into English.

Läs distanskurser i bl a bokföring, företagsekonomi, redovisning och räkenskapsanalys. Välkommen till våra interaktiva tester! Här kan du på egen hand testa dina kunskaper och du väljer själv vilken nivå du vill testa dig på.

Skattefordran 1640

1640. Skattefordran. 1650. Moms fordran.

Skattefordran 1640

Omsättningstillgångar. Skattefordran. Förutbetalda kostnader  1640, 547, 2440, -53811. 1641, 547, 2641, 10762 112, 1370, Uppskjuten skattefordran. 113, 1380, Andra avgifter (skattekonto). 190, 1640, Skattefordringar. -1640 496 Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida  -4 400,00.
Verklig docka

152 485,96. 165 262,27. 1640 Skattefordran.

75 714. 1689 Övriga kortfr.fordringar. 0. 3 309 731.
Fullmaktsgivarens namn

Skattefordran 1640 komplex personlighet
biohax stock
hur får man tillbaka å ä ö på tangentbordet
kylskåp låter
mainframe ziip
best allergy medicine for runny nose

när den berörda uppskjutna skattefordran realiseras eller skatteskulden regle- ras. 1640. 4 384. 6 024. NOT 15 ÅRETS KASSAFLÖDESINVESTERINGAR.

Årsredovisning 785000 1640. Sida 2 av 15. Fastighetsfakta Skattefordran. 6 041. 6 041. Klientmedel hos SBC. 716419 1640. Sida 1 av 16.

80 Resultat från andelar i koncernföretag 8010 Utdelning på andelar i koncernföretag 8012 Utdelning på andelar i dotterföretag 8016 Emissionsinsats,

Är det ett kreditsaldo på konto 2510 så hamnar det på skuldsidan i balansräkningen och  Detta bygger upp en skattefordran, som sedan är tänkt att kvittas mot den skatt Den negativa skatteskulden kan bokas över till konto 1640 ("Skattefordringar"). Om bolaget gick med förlust 2016, men hade betalat in preliminär skatt, så får det ju en skattefordran. Den bokar man upp i bokslutet som en  Den uppskjutna skatteskulden som ingår i de obeskattade reserverna behöver inte särredovisas som en uppskjuten skatteskuld. En uppskjuten skattefordran som  Betalning av F-skatt i aktiebolag mm. F-skatt ska du se som en löpande skattefordran. F-skatten omfattar nämligen utöver inkomstskatten även andra skatter som  Jag brukar i bokslutet samla hela skatteskulden/fordran på ett enda konto - 1640 om det är en fordran och 2510 om det är en skuld (finns säkert  I kontogrupp 1640 Skattefordringar hittar vi konton av typen tillgångar.

(3p) Du måste i din lösning lämna stödjande noteringar för hur du beräknat UB på Skattefordran (1640) eller UB på skatteskulden (2512). Visa också hur du  Denna mall från DokuMera för avstämning hjälper dig att specificera företagets skattefordringar. Skattefordran är fordran på skatt som företaget betalt in, men  21 okt 2015 I kontogrupp 1640 Skattefordringar hittar vi konton av typen tillgångar. Kontogruppen bestäms av den andra siffran i kontonumret. 1640 Skattefordran.