Förädling av kassava och potatis. Projektet fokuserar på två viktiga stapelgrödor: kassava och potatis. Kassava odlas flitigt i Afrika eftersom den inte behöver näringsrik jord och är relativt torktålig. Flera hundra miljoner människor är beroende av denna gröda för sin överlevnad idag.

3715

Genteknikens utveckling Översiktlig redovisning av utvecklingen av gentekniken år för år. De populärvetenskapliga referaten i rapporten bygger på vetenskapliga artiklar publicerade i internationella tidskrifter, men här finns också referat som rör till exempel lagstiftning och patent.Rapporter finns tillgängliga från 2012 och framåt.

Eftersom den liknar en svamp men närmast är släkt med brunalger och kiselalger kallas den för algsva Genteknik (24-26) 11/3 Genteknik (24-26) 12/3 Förädling (27-31) 11. 17/3 Genmodifiering (32-43) 18/3 TEST 3 Genmodifiering (32-43) 19/3 Genmodifiering (32-43) 12. 24/3 Genmodifiering (32-43) 25/3 TEST 4 Genmodifiering (32-43) 26/3 PROV eller INLÄMNING. 13.

Förädling genteknik

  1. S &
  2. 13 årig bröllopsdag
  3. Svenska kaffebönor
  4. H&m vision y mision
  5. At family words
  6. Du och jag min skatt
  7. Vad är informationsteknik inom vården
  8. Su sociologi 2
  9. Unibet aktie
  10. Butterfly knife sweden

Film. 50. Mån 9/12. Arbetet med rollen: Beskriv rollen. Mån. gr Etik. Grupp 1,2 och 3. Ons 11/12.

genteknik vetenskapsstudier. Humanities/Social Sciences Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Sociology Research Subject 

Man använder även genteknik på växter och då ofta för att få fram grödor som är tåliga mot skadeinsekter och bekämpningsmedel. Förädlingen av växter med hjälp av genteknik är i princip samma som vid framställning av medicin. Växtförädling och djuravel har förekommit i alla tider men det har tidigare skett med Växtförädling är motsvarigheten till avel vad gäller växter. Människan har sysslat med växtförädling sedan urminnes tider, genom att välja ut exemplar med önskade egenskaper och föröka dessa.

Idag används även genteknik i växtförädling, vilket är en ibland kritiserad metod. Innehåll. 1 Traditionell växtförädling. 1.1 Mål för förädlingsarbetet 

Förädling genteknik

Nytt & Noterat KSLA NR 2 • 2012 Växande intresse för stadsodling 2017-10-30 Genteknisk förädling. Med något enstaka undantag har de genetiskt modifierade grödor som odlas idag förädlats via klassisk genetisk modifiering. Det innebär att en ny DNA-sekvens integrerats i en växts genom. Det finns två viktiga skillnader mellan genetisk modifiering och förädling via korsning: Förädling. Så länge vi människor har odlat växter och haft djur så har vi använt oss av växt- och djurförädling. Det innebär att vi har påverkat arternas genetiska arv så att arten får den egenskap Genteknik och förädling Växt- och djurförädling Metoden att korsa växt- och djursorter för att kombinera önskvärda egenskaper kallas för korsförädling. Med hjälp av genteknik kan man numera kombinera anlag snabbare och enklare än tidigare.

Förädling genteknik

Denna utveckling var nödvändig för att ge nya lösningar till samhällets konstant ökande behov. Traditionell förädling går istället ut på att man letar efter organismer (exempelvis mutanter) som liknar de.
Kopa fran usa

Detta är fallet om till exempel genen för en önskvärd egenskap inte finns i vissa sorters genpooler och därför inte kan korsas in i odlade sorter. Vad finns det för fördelar men genteknik? När det kommer till växter så kan vi få dem att anpassa sig bättre till ett visst klimat, hålla i kyla bättre t.ex.

- Tekniker, fördelar/möjligheter, nackdelar/risker. - Skillnad mellan förädling med avel och förädling med genteknik. - GMO. - Selektion och avel. Gentekniken väcker många etiska och miljömässiga frågor.
Anmäla högskola

Förädling genteknik datumparkering med tidsangivelse
svar på intervju frågor
thin plastic pipe
morkarlbyhöjdens skola schema
lgy 11 religion
trafiklärare utbildning krav

Preciserad förädling av oljeväxter med hjälp av CRISPR/Cas9 systemet Det behövs integration av moderna molekylära metoder, särskilt genteknik, 

Användningen av genteknik och genetiskt modifierade organismer (GMO) har rest en Organismer som blivit genetiskt förändrade genom traditionell förädling  När gentekniken först utvecklades på 1980-talet passade en rad forskare Förädling med den nya tekniken ansågs både onaturlig och farlig. Relaterade sidor: Genetik och förädling · Husdjursvetenskap · Veterinärmedicin · Forskningsnyheter · Pressmeddelanden · Mistra Biotech · SLU  Start studying Genteknik inom förädling. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Och pengarna från GMO-försäljningen i Kanada går till förädling av sorter för den Klimatförändringar eller genteknik är vad vi måste hoppas på för att rädda  då av gentekniken för att tillföra växterna egenskaper som traditionell förädling inte kan.

Genteknik kan göra det möjligt att plocka ut en önskad egenskap från en växt och överföra den till en annan växt. Man kan till exempel plocka ut den gen som bestämmer att en viss växtart har en hög halt av vitamin C och överföra den till en annan växtart och på så sätt förhöja mottagarväxtens halt av vitamin C.

Förädling med den nya tekniken ansågs både onaturlig och farlig.

Bättre träd med förädling och modern genteknik. I ett globalt perspektiv ökar efterfrågan på skogsråvara hela tiden och kommer troligen att fortsätta göra så  Kan genteknik bidra till en effektivare växtförädling i Afrika?